Návštěva RNDr. Jiřího Grygara

Když jsem v červenci dr. Grygara pozýval k návštěvě pozorovatelny, vůbec jsem netušil, že to bude tak brzy. Dr. Grygar využil volné chvíle zbývající do začátku jeho přednášky, kterou pořádal Astronomický kroužek v Dolním Benešově a 21. září se přijel podívat v doprovodu členů AK. Během prohlídky pozorovatelny se dr. Grygar ptal na technickou realizaci kopule a dalekohledu a já zase na možnosti popularizace astronomie v amatérské oblasti a na to, jak nejlépe předávat informace z astronomie veřejnosti. U kávy a čaje jsme pak několik desítek minut příjemně hovořili o různých astronomických i neastronomických záležitostech.
Ještě jednou děkuji pane doktore Grygare. Rád Vás opět někdy příště uvítám.
Děkuji také členům astronomického kroužku ing. F. Gajdečkovi a p. K. Prokschovi, bez nichž by se tato návštěva neuskutečnila.


Příjezd


Společná prohlídka pozorovatelny – vlevo dr. Grygar, vpravo M. Vilášek


Zleva dr. Grygar, M. Vilášek a K. Proksch


Dr. Grygar a členové AK Dolní Benešov – K. Proksch a F. Gajdečka


Dr. Grygar a členové AK Dolní Benešov – K. Proksch a F. Gajdečka

Zpět na zajímavosti