Seskupení planet 10. listopadu 2004

Ráno před východem Slunce bylo možné pozorovat nad východním obzorem seskupení planet s Měsícem. Jasnější těleso nad Měsícem je Venuše, nad Venuší můžeme nalézt planetu Jupiter. Pod Měsícem by měla být hvězda Spica ze souhvězdí Panny, ale na její zachycení bylo již příliš mnoho světla...


7:17 SEČ – Minolta Z1

7:18 SEČ – Minolta Z1

Zpět na zajímavosti