Měsíční korona 23. litopadu 2004


19:56 SEČ

19:57 SEČ

20:03 SEČ

Zpět na zajímavosti