Pozorování přechodu Merkuru přes sluneční kotouč 7. května 2003

K tomuto jevu dochází zhruba 13-krát za století. To, že můžeme vidět planetu Merkur procházet přes Slunce je dáno vzájemným sklonem oběžných drah planet Merkur a Země. Merkur se na několik hodin dostane v prostoru mezi Zemi a Slunce a my jej můžeme sledovat jako malou černou tečku na povrchu Slunce.
Poslední přechody nastaly v letech 1986 a 1999, další nastane v roce 2006. Důležitost pozorování přechodů planet spopčívá především v tom, že můžeme díky tomu měřit velikost astronomické jednotky (vzdálenost Slunce-Země) a také byla těmito pozoráváními potvrzena i teorie relativity.
Okamžik vstupu Merkuru na sluneční kotouč je okolo 7 hodiny ranní, okamžik výstupu okolo půl jedné odpoledne. Jeho úhlová velikost je pouze 12'', což odpovídá pohledu na korunovou minci ve vzdálenosti asi 350 metrů
© M. Vilášek
Pozorování na Hvězdárně a planetáriu JP v Ostravě-Krásném Poli proběhlo od časných ranních hodin. Já jsem dorazil těsně po sedmé fodině, kdy Merkur právě vstupoval před Slunce. Během dopoledních hodin se u dalekohledu vystřídalo asi 200 návštěvníků, včetně několika školních exkurzí.

Obrázek Merkuru po jeho vstupu na sluneční disk (pootočeno)
Marek Kolasa osobně a sám s Merkurem


Martin Vilášek při sledování přechodu Merkura


Demonstrátoři, kteří vydrželi až do konce: zleva T. Hynek, T. Pertile, H. Kučáková,
M. Vilášek, Š. Bartošíková
. Fotografoval Marek Kolasa.

Foto © Marek Kolasa a Martin Vilášek


Zpět na zajímavá pozorování