Květnové duhy

Duha patřila od pradávna k symbolům jara, svěžesti a usmíření. A tak se letošní první duha u nás na Ostravě objevila přesně 1. května. První májový deštík pokropil "černou" zemi a nakonec do toho zasvítilo sluníčko a vytvořilo duhu. Sice jen malou, ale duhu. Další duhy na sebe nenechaly dlouho čekat - 8. a 9. května se mi podařilo odpozorovat dokonce dvojité duhy. Ta poslední z 9. května byla velmi jasná a barevná.
Jak vlastně duha vzniká? Duha je světelný jev, který můžeme pozorovat bezprostředně po dešti, popř. i před ním. Dešťové kapičky, ikdyž se to možná nezdá, mají při pádu vzduchem kulový tvar. Jestliže na takovou kapku dopadne sluneční světlo, dojde ke třem fyzikálním jevům, které ve svém důsledku mají vznik duhy.Po vstupu bílého světla do kapky dochází k jeho rozložení na jednotlivé spektrální barvy. To proto, že světlo vstupuje z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího. Navíc každá barva se od původního směru odchyluje pod jiným úhlem. Na zadní stěně kapky dochází k úplnému odrazu a poté světlo z kapky vychází ven, zpět do vzduchu (opět pod jivým úhlem). Celkově se světelný paprsek odchyluje o 138 stupňů, takže se téměř vrací do původního směru.Kolem bodu, který leží na obloze naproti Slunci se pak vytváří duhová kružnice se středem v tomto bodu. Poloměr duhové kružnice je přibližně 180° - 138° = 42°, přesně 40° 36' pro světlo fialové a 42° 22' pro světlo červené. Tak se vytváří typické zbarvení duhy – fialový vnitřek duhy a červený vnějšek. Někdy vidíme duhu dvojitou – ta vzniká dvojitým úplným odrazem v kapičkách a má větší poloměr (53°) a obrácené pořadí barev.
Protože duhu většinou pozorujeme, když je Slunce nízko, nevidíme ji celou, ale jen část, která se dotýká země. Celou duhu můžeme spatřit, když si ji vyrobíme sami (např. zahradní hadicí) nebo když bychom byli na vysokém kopci a dívali se směrem dolů, kde prší.
Duhu jako první správně fyzikálně popsal a vysvětil francouzský matematik René Descartes ve 30. letech 17. století.

Duha 1. května, 17:55 SELČ – Minolta Z1


Duha 8. května, část dvojité duhy je patrná při pravém okraji snímku, montáž ze dvou obrázků, 18:01 SELČ – Minolta Z1


Duha 8. května detail, 18:01 SELČ – Minolta Z1


Dvojitá duha 9. května, 18:45 SELČ – Minolta Z1


Detail duhy 9. května, 18:46 SELČ – Minolta Z1

Zpět na zajímavosti